บริษัท เซฟเฟอร์ แพค (ประเทศไทย) จำกัด ฟิล์มปะหน้าถาด, ฟิล์มห่อ, ถุงยืดอายุผักและผลไม้, ถาดบรรจุผลไม้
 
heading_products
image-products-01

txt-whatis

Safer pac คือ บรรจุภัณฑ์แบบดัดแปลงสภาพบรรยากาศชนิดหนึ่ง ซึ่งคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มีคุณสมบัติแตกต่างจากบรรจุ ภัณฑ์ทั่วๆ ไป คือ โครงสร้างของฟิลม์มีรูพรุนเล็ก ๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้นจึงอาจมีบางคนเรียกบรรจุภัณฑ์นี้ว่า “ฟิลม์หายใจได้” จากคุณสมบัติข้อนี้ ฟิลม์จึงยอมให้ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ำซึมผ่านเข้า-ออกได้ดี และสามารถควบคุมระดับของก๊าซเหล่านี้ จนทำให้เกิดบรรยากาศดัดแปลงแบบสมดุลขึ้นภายในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยก๊าซออกซิเจนประมาณ 5-10%
และสภาวะนี้เองส่งผลให้ผักผลไม้ที่บรรจุชะลอกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ อันได้แก่ กระบวนการหายใจ การคายน้ำ การเกิดภาวะใบไหม้ ใบเหลือง ผักและผลไม้จึงมีอายุการเก็บรักษาและยังคงความสดได้นานยิ่งขึ้น โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือทำให้รสชาติของผักผลไม้เปลี่ยนแปลง

เนื่อง จากผักและผลไม้สดแต่ละชนิดมีอัตราการหายใจที่แตกต่างกัน ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ Safer pac จึงได้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ สามารถนำไปใช้กับผัก และผลไม้ได้อย่างหลากหลาย ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ Safer pac มี 3 สูตร โดยแต่ละสูตรแตกต่างกันที่ค่าอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน ดังนั้น การที่จะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สูตรใดขึ้นอยู่กับชนิดของผักและผลไม้ที่ จะบรรจุเป็นหลัก ดยต้องเลือกให้สอดคล้องกับอัตราการหายใจของผักและผลไม้ชนิดนั้น ๆ

txt-product02

  • ผัก : ผัก ใบประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ต้นหอม ผักชี พริกขี้หนู พริกหวาน กะเพรา โหระพา ผักกาดหอม ใบมะกรูด บอกฉ่อย ผักกาดหอม ผักกวางตุ้ง หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดอ่อน กระเจี๊ยบขาว
  • ผลไม้ : เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ กล้วยหอม กล้วยไข่ มะม่วง สละ แก้วมังกร

txt-product03

  • นำ ผักที่ผ่านกระบวนการคัด /ตัดแต่ง /ล้าง เสร็จเรียบร้อยแล้วมาบรรจุใส่ถุง โดยก่อนบรรจุผักลงถุงต้องทำให้ผักแห้งก่อน หากไม่มีกระบวนการเป่าแห้ง ขอให้สลัดน้ำออก/ผึ่งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  • การ ปิดปากถุงต้องปิดปากถุงให้สนิท โดยใช้เครื่อง Seal แบบใช้ความร้อน หากไม่มีเครื่องดังกล่าวสามารถใช้หนังยางหรือมัดด้วยตัวถุงเองก็ได้

*เพื่อ ให้บรรจุภัณฑ์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผักและผลไม้สดที่บรรจุควรจะแห้งสนิท เมื่อบรรจุแล้วให้ ปิดปากถุงให้สนิท แล้วเก็บในความเย็น

 

heading_our_products

 

products01 products02 products03
Lidding Film (ฟิล์มปะหน้าถาด) Wrapping Film (ฟิล์มห่อ) Map Bag (ถุงยืดอายุผักและผลไม้)
products04 products05 products06
HDPE Bag LDPE Bag PP Bag
products07 products08
PET Tray (ถาดใส-ถาดขุ่น) PP Tray (ถาดดำ)